• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Các hội thảo của ISCAR

  ISCAR tổ chức các buổi hội thảo kỹ thuật trong suốt cả năm. Những người tham dự hội thảo bao gồm các khách hàng, các khách hàng tiềm năng và nhân viên của ISCAR. Các buổi hội thảo đào tạo được tổ chức thường xuyên tại mỗi văn phòng tiếp thị trên toàn thế giới của công ty – nhiều văn phòng hội thảo được thiết kế đặc biệt – và tại trụ sở chính. Các kỹ sư ISCAR ở địa phương với sự hỗ trợ của Giám đốc sản phẩm ISCAR hoặc kỹ sư R&D trình bày tài liệu hội thảo. Trong suốt hầu hết các hội thảo, những người tham dự được mời đến xem các buổi trình diễn trực tiếp tại trung tâm kỹ thuật ISCAR gần đó. ISCAR tin rằng chỉ nghe về các sản phẩm mới và và khả năng của chúng là chưa đủ - đúng hơn, nhìn thấy là tin. Vào cuối tất cả các cuộc hội thảo, những người tham dự có cơ hội thảo luận trực tiếp một-một với các nhân viên ISCAR tham gia.

  Đào tạo khách hàng
  Đào tạo khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật là những dịch vụ giá trị gia tăng rất quan trọng do ISCAR cung cấp. Một yếu tố chính trong ngành công nghiệp ngày nay là năng suất. ISCAR đã tìm ra một phương pháp chứng minh để tăng hiệu suất gia công: cung cấp cho khách hàng kiến thức sâu rộng về các công cụ đang được sử dụng, khả năng và hạn chế của chúng, đồng thời cung cấp cho họ các ứng dụng thay thế. Các khách hàng thường có sự lựa chọn về nơi diễn ra đào tạo - tại vị trí riêng của khách hàng, tại cửa hàng của họ hoặc tại Trung tâm kỹ thuật ISCAR. Đối với các kỹ sư, Trung tâm kỹ thuật ISCAR thường là nơi ưu thích, vì nó mang lại cơ hội để xem các thiết bị và quy trình thay thế. Đối với những người vận hành máy và các nhân viên sản xuất khác, việc đào tạo ngay trên máy của chính họ thường mang lại kết quả tốt nhất. Mục thiêu của ISCAR là hỗ trợ các khách hàng tăng năng suất của họ. Một phương pháp để đạt được điều này là thông qua đào tạo.

  Liên hệ để biết thêm thông tin
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved