• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Dẫn đầu trong các đổi mới về gia công kim loại

  Sự đổi mới đã đưa ISCAR trở thành công ty gia công kim loại to lớn như ngày hôm nay. Tuy nhiên đổi mới gia công kim loại sẽ không thể thực hiện được nếu không có một cam kết toàn diện về nghiên cứu và phát triển. Theo đó, ISCAR dành khoản 8% tổng nguồn lực của mình cho các hoạt động nghiên cứu & phát triển. Tại ISCAR, sáng tạo là một lối sống.


  Mỗi sản phẩm mới bắt đầu như một ý tưởng trong đầu của một kỹ sư. Hình ảnh được nhập vào chương trình thiết kế / gia công (CAD / CAM) có sự hỗ trợ của máy tính. Một nguyên mẫu được tạo ra và trải qua các phân tích toàn diện. Các sàng lọc, phân tích và thử nghiệm lặp đi lặp lại tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Chỉ sau chuỗi thử nghiệm và phát triển rộng rãi này, ý tưởng mới có thể chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu sang giai đoạn phát triển để sản xuất.


  Các cải tiến của ISCAR không chỉ giới hạn ở các sản phẩm gia công kim loại mới. Các phương pháp và tiến trình sản xuất hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn liên tục được kiểm tra, đánh giá và hiện thực. Các cải tiến trong tính toán, luồng dữ liệu, đảm bảo chất lượng, an toàn cho nhân viên và bảo vệ mô trường đều là một phần trong triết lý của ISCAR. ISCAR thực sự là một công ty nơi sự đổi mới không bao giờ dừng lại.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved