• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Công ty toàn cầu, Sự hiện diện tại địa phương

  Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, ISCAR nhận thấy tầm quan trọng của việc có các nhà cung cấp địa phương được trang bị đầy đủ và có kiến thức. ISCAR duy trì các công ty và các đại lý liên quan tại hơn 60 quốc gia, với đầy đủ nhân viên văn phòng và các chuyên gia kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ở một số quốc gia lớn hơn, các văn phòng khu vực tăng thêm giá trị bằng cách bố trí nhân viên và cơ sở vật chất càng gần các địa điểm sản xuất của khách hàng càng tốt. Nhiều chi nhánh tích hợp các trung tâm đào tạo được trang bị đầy đủ để cập nhật và hướng dẫn khách hàng về các kỹ thuật và sản phẩm cắt gọt kim loại mới nhất. Nếu không thể hoặc không thực tế cho một nhóm đến tham quan trung tâm đào tạo, các buổi hội thảo được tổ chức tại cơ sở của khách hàng.

  ISCAR là một công ty toàn cầu đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp tại địa phương và ở mọi cấp độ.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved