• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Khoáng sản xung đột

  Công ty gia công kim loại quốc tế IMC B.V, thông qua các công ty con và các chi nhánh trên toàn thế giới (“IMC Group"), tham gia vào hoạt động kinh doanh sản xuất, phát triển, tiếp thị và bán các dụng cụ cắt carbide và các sản phẩm liên quan khác.

  Trong những năm qua, cùng với việc nâng cao nhận thức và tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các doanh nghiệp theo đuổi tiêu chuẩn quốc tế cao về quản trị công ty tốt. Các tiêu chuẩn như vậy đòi hỏi giữa các bên phải thực hiện quyền kiểm soát đối với mức độ mà chuỗi cung ứng có thể tác động đến xã hội của chúng ta. Rõ ràng, là kết quả của sự tiến bộ như vậy, sự hợp tác giữa tất cả những người tham gia trong chuỗi cung ứng đã trở thành điều kiện tiên quyết cho nhiều tương tác thương mại trong hệ sinh thái của chúng ta.

  Chính trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến các yêu cầu pháp lý và xã hội liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng và sử dụng một số loại khoáng sản được gọi là “Khoáng sản xung đột”.

  Cụ thể, người ta công nhận rằng các doanh nghiệp tham gia vào việc tìm nguồn cung khoáng sản: Columbite -Tantalite (Coltan), Cassiterite, Gold, Wolframite hoặc các dẫn xuất của chúng, Tantalum, TinTungsten, từ Democratic Republic of the Congo (DRC) và các quốc gia gần kề, bao gồm: Angola, Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda,Zambia, có nguy cơ góp phần vào xung đột ở các quốc gia này..

  Theo đó, các tiêu chuẩn cao của thương mại quốc tế đã được thiết lập và thúc đẩy bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (“OECD”), Quốc hội Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”), nhằm mục đích để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế “Không xung đột”, công bằng và lành mạnh trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

  Là một trong những công ty hàng đầu chính trong ngành công nghiệp kim loại cứng, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả các khoáng chất có thể có trong một số sản phẩm của IMC, đều được và sẽ được mua lại “Không xung đột”, với mọi sự tôn trọng đúng mức đối với quyền con người và một cách nghiêm ngặt sự phù hợp với các tiêu chuẩn thương mại quốc tế cao này.

  Để theo đuổi các tiêu chuẩn có ý nghĩa này, chúng tôi đã quyết định áp dụng Hướng dẫn về thẩm định chuyên sâu của OECD cho các chuỗi cung ứng có trách nhiệm về Khoáng sản từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và rủi ro cao.


  Chúng tôi đang thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn
  • Bắt đầu cuộc điều tra và thảo luận với những nhà cung cấp trực tiếp của chúng tôi.
  • Thông báo cho các nhà cung cấp ngay lập tức về kỳ vọng nghiêm ngặt của chúng tôi rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp tương tự với các nhà cung cấp tương ứng của họ để đảm bảo sự liên kết trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
  • Kết hợp các yêu cầu công bố thông tin của nhà cung cấp trong thỏa thuận cung cấp và điều khoản và điều kiện mua hàng nhóm các tiêu chuẩn.
  • Công bố chính sách này và các bản cập nhật online tại: www.imc-companies.com


  Chúng tôi mong rằng bạn sẽ tìm được các thông tin hữu ích ở trên, trong nỗ lực và đánh giá của riêng bạn về Khoáng sản xung đột.

  Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved